I början av 1990-talet köpte Marie och Marcel Lapierre den närliggande egendomen Château Cambon, tillsammans med Jean-Claude Chanudet. Beläget mellan Morgon och Brouilly är det en något annan terroir är vad familjen Lapierre jobbat med under alla år i Villié-Morgon.

Marcel vinifierade vinerna fram till sin tragiska, alltför tidiga, bortgång, medan Marie sköter ruljansen på egendomen. Idag vinifieras vinerna av deras kollega sedan starten, Jean Claude “le Chat” Chanudet. Jean-Claude disponerar nu även delar av det som var Jules Chauvet’s vingård strax utanför Morgon. De druvorna är huvuddelen i “Cuvée du Chat”. Legendarisk vinmark från en legendarisk odlare.

Château är egentligen ett starkt ord när det gäller Cambon. Källaren och husen är mycket enkla och traditionella och boningshuset agerar kontor nu men skulle behövas lite handpåläggning om man skulle vilja bo där. Men vinmarkerna är desto bättre. Odlingarna är ekologiska sedan de tog över men är inte certifierade. Vinifikationen är klassisk Beaujolais. Maceration Carbonique och hela klasar används alltid, helt utan tillsatser förstås. Lagring sker i betongtankar samt en del stora gamla foudres.

Viner

Cuvée du Chat 2018

Druvsort

100 % Gamay

Om Vinet

+70 år gamla stockar i granitjordar med ett topplager av sand. Traditionell vinifikation med maceration carbonique och sedan lagrat 6-7 månader i stora foudres. Buteljeras utan klarning eller filtrering men med lite SO2.

Récolte 2018

Druvsort

100 % Gamay

Om Vinet

+70 år gamla stockar i granitjordar med ett topplager av sand. Traditionell vinifikation med maceration carbonique och sedan lagrat 6-7 månader i stora foudres. Buteljeras utan klarning eller filtrering men med lite SO2.

LE CAMBON 2015

Druvsort

100 % Gamay

Om Vinet

Det här är något av ett toppvin från Château Cambon. Vissa år som de anser bättre än andra, görs denna cuvée. 50-90 år gamla stockar i granitjordar. Traditionell vinifikation med maceration carbonique och sedan lagrat 10 månader i stora foudres. Buteljeras utan klarning eller filtrering men med lite SO2.