Välkommen till WINE TRADE

Hantverksmässiga viner med stor känsla för ursprung

Ärliga viner med karaktär

Vi tror på viner som speglar sitt ursprung, sin växtplats och det unika i varje årgång – sin terroir. Därför importerar vi uteslutande viner som odlas utan kemiska bekämpningsmedel och vinifieras utan onödiga tillsatser. Klassiska och inhemska druvsorter spelar en stor roll i det unika i respektive region. Vi har inga geografiska begränsningar när det gäller vår portfölj, även om den större delen är från Europa och framför allt Frankrike, Italien och Spanien. Ärliga viner gjorda utan tillsatser och manipulering görs idag i princip över hela världen och vi fascineras av att prova fantastiska viner med karaktär oavsett ursprung.